Máte zájem o více informací? Vyplňte tento kontaktní formulář a příslušný regionální obchodní zástupce vám zodpoví Vaše dotazy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Zaškrtnutím pole „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ jako subjekt údajů uděluji tímto společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 15052346, kontaktní e-mail: bramac.cz@bmigroup.com, (dále jen Správce), dobrovolný a svobodný souhlas, aby Správce na základě tohoto souhlasu shromažďoval, uchovával a zpracovával mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, PSČ.
 2. Poskytnutí osobních údajů není zákonným požadavkem Správce.
 3. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování pouze k následujícím účelům:
  1. ke zpracování odpovědi na dotaz subjektu údajů učiněný prostřednictvím webových stránek Bramac.cz
  2. pro marketingové účely
 4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a do třetích zemí.
 5. Zpracování osobních údajů subjektu údajů bude manuální a automatizované.
 6. Práva subjektu údajů:
  1. právo kdykoliv odvolat v celém rozsahu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou (zahrnuje rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pouze k některým účelům, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto souhlasu)
  2. právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;
  3. právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;
  4. právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení.
 8. Subjekt údajů potvrzuje, že výše uvedenému poučení rozumí a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
 9. Celé znění textu ochrany osobních údajů najdete zde.